Kroppen

Kroppen

Njurarna. De som håller oss i balans. Astrid Seeberger. Karolinska institutet University press 2011, www.kiup.se, ISBN 978-91-855-6528-3??

En frisk vuxen bildar varje dag primärurin motsvarande ett fullt badkar. Som tur är hamnar inte allt i urinblåsan, det mesta filtreras och återupptas av kroppen.?

Astrid Seeberger forskar på hjärt-kärlkomplikationer vid kronisk njursvikt och beskriver här ingående njurarnas uppbyggnad och funktion. Hon berättar om betydelsefulla personer i njurmedicinens historia, som Galenos av Pergamon, den förste som på 200-talet förstod att urinen kom från njurarna. Vi får veta att en femtedel av det blod som pumpas från hjärtat går till just njurarna, dessa så betydelsefulla organ. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att sköta sina njurar. En dialysplats kostar en halv miljon per patient och år.?

Boken vänder sig till njur­patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida