Kunskap om demens ska samlas in

30 november 2007

Socialstyrelsen har utsett två nationella kompetenscentrum inom demens- och anhörigvård. De ska ligga i Kalmar och Stockholm och får fem miljoner var. Pengarna ska användas till att samla in och sprida kunskap om äldres situation och villkor. Kompetenscentrumen ska också vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare.
 www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida