Kvaliteten i demensvården ska säkras med nytt kvalitetsregister

Kvaliteten i demensvården ska säkras med nytt kvalitetsregister
Det nya registret har fått en egen webbplats. Adressen dit är www.bpsd.se.

Sedan en tid finns ett nytt nationellt kvalitetsregister som ska hjälpa personal i äldrevården att upptäcka oro, ångest och andra psykiska symtom hos personer med demenssjukdom.

BPSD-registret  har bara varit i gång i drygt tre månader.  Tanken är att personal på särskilda boenden med dess hjälp ska kunna identifiera psykiska symtom som till exempel oro, ångest och aggressivitet hos de boende.

Registret  gör det enklare att förstå beteendet och ger förslag på åtgärder för att minska BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.

Registret är det första i sitt slag och riktar sig i första hand till kommunernas boenden.

– Det är oftast undersköterskorna på boendena som använder registret och de tycker att det är lätt att använda. På webbplatsen finns också en utbildning, berättar Eva Granvik som sitter med i styrgruppen för registret och också är en av initiativtagarna till det.

 

Bemötande i stället för läkemedel

Med registrets hjälp får vårdpersonalen stöd i att arbeta strukturerat. Vården kvalitetssäkras och det blir lättare att lindra de psykiska symtomen med omvårdnadsåtgärder och bemötande i stället för att stoppa i de boende lugnande medel.

Åtgärderna i BPSD bygger på de nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen gav ut för snart ett år sedan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida