Kvalitetsprojekt på Akademiska gav strokepatienter snabbare vård

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har strokepatienternas väntetid till propplösande behandling halverats sedan förra året. Det tack vare projektet Rädda hjärnan som omfattar all personal i hela vårdkedjan, från ambulansen till neurologen.

Numera kör ambulansen patienter med misstänkt stroke som prio ett, istället för som tidigare prio två. I Uppsala län kan det ge en tidsvinst på tio minuter. Personalen i ambulansen ringer också ett särskilt Rädda hjärnan-larm som samtidigt går till neurolog-, röntgen- och neurokirurgjouren.

Direkt till datortomografi

Checklistorna med symtomkontroll har koncentrerats och för att dosera rätt läkemedel vägs patienten på akuten. Utan att passera akutrummet körs sedan den strokedrabbade direkt till datortomografi.  

Erik Lundström, avdelningsläkare på neurologen är ansvarig för förändringsarbetet inom strokeområdet. Inför de årliga kvalitetsdagarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala på onsdag och torsdag, säger han:

– Varje station på sjukhuset innebär att det går åt mer tid.  Det finns alltid några detaljer som personalen vill åtgärda, men det är inte alltid som momentet bidrar. Därför har vi standardiserat handläggningen.

Drömmer om insatstid på 20 minuter

I dag är väntetiden för trombolys (propplösande behandling) omkring en timme på Akademiska, mot två timmar i snitt förra året.

Erik Lundström såg helst att det fanns en datortomograf på akutmottagningen. Då skulle behandlingen kunna inledas redan där och insatstiden kortas till 20 minuter.

Trombolys måste ges inom fyra och en halv timme. Ju kortare väntan på propplösande läkemedel desto mindre risk för bestående skador som förlamning, talsvårigheter och synnedsättning.

Vid propprelaterad stroke dör två miljoner hjärnceller i minuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida