Kvalitetsregister gör sjuksköterskorna mer medvetna

Kvalitetsregister gör sjuksköterskorna mer medvetna
Anna-Karin Lindblom är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Åmåls kommun. Studien är ett magisterarbete i vårdvetenskap.

När sjuksköterskor använder ett kvalitetsregister i patientarbetet leder den återkoppling de får till att vården blir bättre. Det visar en studie av sjuksköterskor som använt det svenska palliativregistret.

19 september 2011

Anna-Karin Lindblom är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Åmåls kommun. I en ännu opublicerad studie visar hon vad som händer i arbetsgruppen när man använder ett kvalitetsregister.

I intervjuer beskriver sjuksköterskor hur den feedback de får när de registrerar i palliativregistret gör att de blir mer medvetna om den givna vården.

– Konkret innebär det att sjuksköterskorna får återkoppling på den givna vården. Den medvetenheten gör att de börjar arbeta utifrån palliativregistrets kvalitetsindikatorer, säger Anna-Karin Lindblom.

”Man får det rätta tänket”, sa någon av sjuksköterskorna i studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida