KVINNOHÄLSA

(2:a rev uppl)Gun Heimer & David Sandberg (red)Studentlitteratur 2008www.studentlitteratur.seisbn 978-91-44-04857-6

3 april 2009

Kunskap om mäns våld mot kvinnor är nödvändig för alla yrkesgrupper som möter våldsutsatta kvinnor. Ett bra bemötande av en sjuksköterska kan vara avgörande för om kvinnan vågar berätta om ett övergrepp, och senare polisanmäla händelsen.

Boken vänder sig främst till högskolestuderande inom vård, medicin, samhällskunskap och juridik. Den ger bland annat teoretisk kunskap om kvinnovåldets bakomliggande faktorer och praktiska råd till vårdpersonal som möter en våldsutsatt kvinna. Vilka tecken bör man vara uppmärksam på? Hur hjälper man kvinnan att våga berätta om våldet? Här finns också kapitel om social­tjänstens ansvar och rättsväsendets roll, liksom om hur kvinnovåld skildras i medierna. s a

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida