Låg nivå av antistresshormon kan visa ökad risk för bröstcancer

Låg nivå av antistresshormon kan visa ökad risk för bröstcancer
Olle Melander och Mattias Belting, forskare vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt ett samband mellan brist på hormon som reglerar stress och bröstcancer.

Det gäller ett i blodet fritt cirkulerande hormonämne, enkephalin, med smärt- och ångestdämpande egenskaper. Enkephalin stärker också immunförsvaret genom direkt påverkan på immunceller.

Det här är första gången enkephalinets roll vid bröstcancer studerats på människor, och resultaten var överraskande tydliga. Bland kvinnorna med lägst nivå av hormonet var risken för bröstcancer mer än tredubblad jämfört med de kvinnor som hade högst värden.

Det är ett av de starkaste sambanden mellan cancerrisk och en fritt cirkulerande biomarkör som beskrivits, enligt Olle Melander och Mattias Belting, båda professorer vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Orsakssamband återstår

Studien bygger på blodprov från drygt 1 900 kvinnor i Malmö. Kvinnorna följdes upp avseende bröstcancer under i genomsnitt 15 år. Resultaten justerades med hänsyn till ålder, menopaus, hormonbehandling, rökning och andra faktorer som kan påverka risken för bröstcancer.

Den aktuella studien bekräftar ett statistiskt samband mellan låg enkephalin-koncentration i blodet och ökad bröstcancerrisk. Nu återstår att konstatera ett så kallat orsakssamband som visar att en låg nivå av hormonet har direkta effekter på tumörutvecklingen.

Aktivitet mot cancerceller

Även djurstudier från andra forskare talar i samma riktning. I dessa fastslås att enkephalin dels kan förstärka immunförsvarets aktivitet mot cancerceller, dels ha en direkt tumörhämmande effekt.

Forskarna vid Lunds universitet hoppas att resultaten efter fortsatta studier ska kunna underlätta förebyggande av bröstcancer samt tidigare upptäckt. För dem med ökad bröstcancerrisk finns tänkbara behandlingar som är förebyggande i form av livsstilsinsatser för minskad stress och nya läkemedel.

Studien Stable peptide of the Endogenous Opioid Enkephalin Precursor and Breast Cancer Risk publicerades i nätupplagan av Journal of Clinical Oncology den 13 juli 2015.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida