Lägre risk för komplikationer vid hemförlossning

Lägre risk för komplikationer vid hemförlossning
En ny holländsk studie visar att kvinnor som födde hemma till och med hade lägre risk för komplikationer än de som födde på sjukhus.Arkivbild: Colourbox

För omföderskor med låg risk innebär planerade hemförlossningar till och med lägre risker för allvarliga komplikationer jämfört med sjukhusförlossningar.

25 september 2013

Holland är det västerländska land som har högst andel hemfödslar. Nu har holländska forskare granskat 146 752 förlossningar där kvinnorna bedömdes ha låg risk för komplikationer under förlossningen. Nästan två tredjedelar av dem födde som planerat  hemma och resten planenligt på sjukhus. Både förstföderskor och omföderskor ingick i studien.

Färre komplikationer hemma

Forskarnas hypotes var att kvinnorna som födde hemma skulle ha fler allvarliga komplikationer – men det visade sig vara tvärtom. Bland samtliga hemföderskor drabbades 1,5 per tusen av allvarliga akuta komplikationer som uterusruptur, eklampsi eller post partum blödning mot 2,7 av dem som födde på sjukhus.

Skillnaden var störst bland omföderskor, där endast 1 av 10 000 som födde hemma fick en akut komplikation jämfört med 2,3 på sjukhusen. Siffrorna var dock låga både i hemförlossnings- och sjukhusgruppen, påpekar forskarna.

Barnmorskorna viktiga

Deras slutsats är att det inte finns något stöd för att lågriskkvinnor som föder hemma skulle löpa större risk för allvarliga komplikationer än om de föder på sjukhus. Förutsatt att de tas omhand av välutbildade barnmorskor och att remissförfarande och transporter fungerar om kvinnorna skulle behöva köras till sjukhus akut.

Studien Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study är publicerad i BMJ.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida