Lägre stråldos vid gyncancer kan minska smärta

Ihållande smärtor i bäckenet är en bieffekt vid strålbehandling av gynekologisk cancer. Men stråldosen kan minskas visar ny forskning.

Strålbehandling räddar många liv hos kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer. Men stråldosen ger också långvariga besvär med smärta från blygdbenet som ganska kraftigt påverkar livskvaliteten.

En minskad stråldos skulle kunna mildra besvären utan att behandlingens effekter äventyras. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

650 kvinnor som genomgått strålbehandling ingick i en studie där deras besvär jämfördes med stråldosen de fått vid behandlingen. Resultaten visar att långvarig smärta från blygdbenet har en direkt koppling till stråldosen.

Avhandlingens slutsats är att en sänkning av medeldosen till blygdbenet och höfterna skulle kunna begränsa förekomsten av långvarig smärta hos kvinnor som strålbehandlats för en gynekologisk cancer, utan att äventyra resultatet av behandlingen.

Avhandlingen Towards eliminating pelvic bone pain after radiation therapy among long-term gynecological cancer survivors försvarades vid en disputation den 12 juni.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida