Läkare vill att Socialstyrelsen tydliggör regler för ambulanspersonal

Ambulanspersonal följer inte alltid läkares beslut, med fara för patienters liv. Det anser en läkare i Stockholm som nu vill att Socialstyrelsen i sina författningar ger klara besked om hur ambulanspersonal ska agera i olika situationer.

19 december 2011

Som stöd hänvisar han till händelser han själv varit med om, det senaste för bara några veckor sedan, där ambulanspersonalen, enligt läkaren, fattat uppenbart felaktiga beslut.

Vid en händelse 2008 ska ambulanspersonalen ha missat tydliga tecken på svår sepsis. I stället för att åka med patienten till en akutmottagning för vidare befordran till intensivvård ska de ha försökt hitta en plats åt patienten på ett geriatriskt sjukhus. Patienten avled kort efter händelsen.

I ett annat fall från förra året ska ambulanspersonalen ha vägrat att ta med en 80-årig man eftersom de ansåg att han var döende, trots att jourläkare beslutat att mannen skulle tas till akutmottagningen.

Enligt läkaren är det avgörande för patientsäkerheten att Socialstyrelsen tydliggör hur man ska agera i situationer som de ovanstående.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida