Läkarföreningarnas ordförande avkrävs dementi om dödsfall

Sjukhuschefen Bent Christensen kräver att ordföranden för De skånska läkarföreningarna presenterar fakta eller dementerar att patienter avlidit som en följd av sammanslagningen av de båda storsjukhusen i Lund och Malmö.

I samband med De skånska läkarföreningarnas yttrande över processen kring sammanslagningen av de båda universitetssjukhusen i Malmö och Lund intervjuades ordföranden för De skånska läkarföreningarna, Lars Nevander, i bland annat SVT:s Sydnytt den 25 november.

Han sa sig då ha fått muntliga rapporter som visade på allvarliga komplikationer och även dödsfall som direkt kunde relateras till sjukhussammanslagningen. Rapporterna kom från flera av de kliniker som har förlorat slutenvården på den egna orten: diabetes-, ögon-, urolog-, nedre gastro- och handkirurgiska kliniken.

Chefläkaren fick också rapporter

Dagen därpå bekräftade chefläkaren Eva Ranklev i Sydnytt att hon hade fått rapporter om några enskilda fall där patienter hade skadats eller dött på grund av kommunikationsmissar bland personalen, men hon förnekade att det fanns ett samband med sammanslagningen.

– De misstag som gjorts beror inte på omorganisationen, sa Eva Ranklev och hävdade att just brister i kommunikationen inte sällan är orsaken när dödsfall inträffar.  

Chefläkarna fann inga belägg

Sedan dess har chefläkarna undersökt förhållandena och inte funnit några belägg för att något dödsfall inträffat som en följd av sammanslagningen.

Enligt ett pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus i går ska sjukhuschefen Bent Christensen vid ett samverkansmöte med de fackliga organisationerna den 2 december ha begärt av Lars Nevander att han presenterade de patientärenden som han syftat på i intervjun. Om inte det var möjligt ville sjukhuschefen se en offentlig dementi.

Sjukhuschefen ville ha svar samma dag, men enligt ledningen har det ännu inte levererats något sådant från Lars Nevander.

– Om vi önskar bibehålla en öppen och kritisk debattmiljö på Skånes universitetssjukhus är det viktigt att vi alltid kan dokumentera vår kritik. Dessutom är det mycket problematiskt och kritiserbart att det bland medlemmar i sjukhusets samverkanssystem sprids patientinformation i strid mot sekretessen, säger Bent Christensen.

Vårdfokus har utan resultat sökt Lars Nevander för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida