Levande ljus bra för hjärtats rytm

Levande ljus bra för hjärtats rytm

En förutsättning är dock att ljusen brinner stilla och att de inte innehåller färg- eller doftämnen.

Forskargruppen vid institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet ville undersöka hur partiklar påverkar oss långt innan vi själva känner av en reaktion. Variationen i hjärtfrekvens var en av de biologiska effekter som studerades.

Tidigare studier har visat att det finns starka kopplingar mellan luftburna partiklar och hjärt- och kärlproblem. Men det tycks inte gälla de partiklar som kommer från stearinljus. Åtminstone inte om de brinner lugnt och stilla.

Positivt för hjärtat

I våra studier hittills har vi sett en positiv effekt på hur hjärtat reglerar sin rytm. Vi har inte hittat något som tyder på att rena och lugnt brinnande stearinljus skulle vara skadligt för hälsan, tvärtom, säger Christina Isaxon, doktorand i ergonomi och aerosolteknologi.

Hon har nyligen presenterat sina resultat i en avhandling. (Se länk till höger.)

Försöken gjordes i institutionens aerosolkammare där deltagarna under övervakning av medicinsk personal exponerades för rökpartiklar. Det var då forskargruppen fann att variationen i en människas hjärtfrekvens ökar när man andas in stearinrök, även vid partikelhalter som är normala i vanlig hemmiljö.

Variation i hjärtfrekvens tyder enligt Christina Isaxonpå ett väl fungerande hjärta och nervsystem. Om variationen minskar är det troligt att kroppen blivit utsatt för något den i längden inte mår så bra av.

Viktiga salter

Orsaken till hjärtats reaktion vet forskarna inte riktigt, men en gissning är att det är natrium- och kaliumsalterna i röken som ligger bakom effekten. Hjärtats rytmreglering behöver en god balans av natrium- och kaliumsalter.

Ett ljus utan fladdrande låga avger mest saltpartiklar och mycket lite sot. Ju mer lågan fladdrar desto högre blir halten av sot.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida