Livsfarligt EKG-avbrott i Stockholms ambulanser

Akuta hjärtpatienter sattes i livsfara när ambulansernas EKG-system slutade fungera i Stockholm — ett stopp som varade i fyra dygn.

12 april 2011

Socialstyrelsen kräver nu i ett beslut att Stockholms läns landsting skaffar bättre rutiner för att kontrollera systemet och vidtar alla möjliga åtgärder för att händelsen inte ska återupprepas.

Det var i maj förra året som den medicinska avdelningen på Södersjukhuset upptäckte att det inte gick att skicka EKG från ambulanserna till sjukhuset. Systemet låg nere i fyra dygn och avbrottet lex Mariaanmäldes av chefsläkaren.

Kan rädda liv

Genom att EKG diagnostik på patienter med misstänkt hjärtinfarkt utförs av ambulanspersonalen kan läkare på sjukhuset tidigt få en bild av patientens tillstånd och ordinera rätt hjärtmedicin. Att följa hjärtfrekvens, rytm och EKG under ambulansfärden gör det också lättare att ge bästa möjliga vård när patienten kommer fram till sjukhuset.

”En fördröjning av ett diagnostiskt EKG kan försena patientens vård och även få direkt livshotande konsekvenser”, skriver Socialstyrelsen i beslutet.

Riskerar böter

Hur många patienter som drabbades av stoppet är inte fastställd. Senast den 16 maj ska Stockholms läns landsting komma med ett svar till Socialstyrelsen.  Om inte åtgärder vidtagits riskerar landstinget böter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida