Luftföroreningar ökar risken för insulinresistens hos barn

Luftföroreningar ökar risken för insulinresistens hos barn
Ju högre halt av luftföroreningar desto större är risken för att utveckla insulinresistens, enligt den nya studien. Arkivbild: Mostphotos

En grupp tyska forskare visar i en ny studie att barn som växer upp i områden med mycket luftföroreningar löper ökad risk att drabbas av insulinresistens, förstadiet till diabetes.

Tidigare studier har visat på ett samband mellan luftföroreningar och arterioskleros och hjärtsjukdomar. Sambandet mellan att under lång tid vara utsatt för höga halter av luftföroreningar och diabetes typ 2 har gett olika resultat medan foskning om sambandet med insulinresistens hos barn i pricip aldrig studerats tidigare.

I den tyska studien har fasteblodsocker från 397 barn i tioårsåldern samlats in och analyserats. Resultatet visar att graden av insulinresistens var signifikant större hos de barn som vuxit upp i starkt luftförorenade områden och ökade ju mer förorenad luften var.

Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia (se länk till höger).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida