Lyckades se smärta med funktionell magnetkamera

Diagnos och behandling av ihållande smärta bygger i dag på att patienten själv skattar hur ont de har. Men med hjälp av funktionell "magnetkamera" finns det förutsättningar att identifiera objektiva mått av smärta, hävdar forskare i USA.  Det innebär att det i framtiden kan bli möjligt att se smärtan.

I fyra studier utvecklade forskarna en metod att med funktionell magnetisk resonanstomografi, , fMRI, förutsäga en persons smärtintensitet.

De kunde bland annat identifiera ett specifikt mönster av aktivitet över hjärnregioner i samband med smärta framkallad av skadlig värme hos friska försökspersoner.

Studien är publicerad i New England Journal of Medicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida