Lyhördhet är grunden

30 november 2011

Patienter med reumatiska sjukdomar behöver stöd från familj, vänner och vårdpersonal. För att få till stånd en förtroendefull relation, så att patienten kan ta emot det stödet och känna tillit, måste vårdaren vara lyhörd för patientens tankar och värderingar.?

Avhandlingen: Patients’ and healthcare providers’ experiences of the cause, management and interaction in the care of rheumatoid arthritis.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida