Magnetkamera spårade demens hos familjer

29 augusti 2008

Vid en alzheimerkongress i Chicago i slutet av juli presenterades data från en amerikansk studie på 28 barn till alzheimersjuka. Samtliga bar på ApoE4-genen, en så kallad sårbarhetsgen för Alzheimers sjukdom. Trots att ingen av personerna hade några som helst neurologiska symtom upptäckte forskarna med hjälp av funktionell magnetkameraundersökning att kommunikation mellan två av de viktigaste minnesstrukturerna i hjärnan var signifikant försämrad hos anlagsbärarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida