Malaria kan ha etablerat sig i Grekland

Malaria kan ha etablerat sig i Grekland
Malaria orsakas av parasiter av släktet Plasmodium och sprids via myggbett. Arkivbild: Colourbox

37 år efter att Grekland klassades som malariafritt kan det vara dags att omvärdera läget. 36 fall bara i år, nästan alla från samma område, gör att risken växer för att malariainfektionen har kommit för att stanna i landet.

10 oktober 2011

År 2009 upptäcktes 6 fall, 2010 ytterligare ett. Hittills i år har hela 36 fall upptäckts. Vi pratar Grekland och vi pratar antal människor som drabbats av Plasmonium vivax, en de fem arter av Plasmonium-parasiten som kan ge malaria hos människan.

Enligt en artikel i Läkartidningen tyder mängden fall på att smittan kan ha etablerat sig i landet och inte bara förts in utifrån via invandrare från malariaendemiska områden. En stor del av dem som smittats kommer dessutom från samma jordbruksområde i Grekland – Evrotas på Peloponnesos.

Enligt europeiska smittskyddsorganisationen ECDC är risken fortfarande liten att malariasmittan sprider sig vidare ut i övriga Europa.

I Grekland arbetar det nationella smittskyddsinstitutet med att informera vårdpersonal om tidiga symptom, övervakning av det aktuella området och med att säkerställa att blodgivare inte bär på smittan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida