Mammografi visar effekten av cancerbehandling

Mammografi visar effekten av cancerbehandling
Vid mammografi syns tätheten i de vita områdena. Arkivbild: Mostphotos

Genom att följa förändringar i bröstens täthet med hjälp av mammografi går det att bedöma effekten av behandling med tamoxifen vid bröstcancer. Det visar forskning vid Karolinska institutet.

23 april 2013

Forskarna har tagit fram en metod för att med hjälp av mammografi kunna bedöma om patienten svarar på tamoxifen som är en vanlig behandling för att förebygga återfall vid bröstcancer.

Minskar tätheten

Bröstcancer växer i de täta delarna som är bindväv och syns som vita delar vid undersökningen. Tamoxifen verkar genom att minska tätheten i brösten, men behandlingen verkar mycket olika och det har tidigare inte funnits någon metod att bedöma vilka kvinnor som kan ha nytta av behandlingen.

Resultaten av studien vid Karolinska institutet visar att hos de kvinnor som fick en påtagligt minskad täthet i brösten var medicineringen framgångsrik och risken att avlida minskade.

Årliga kontroller

Forskarnas förhoppning är att studiens resultat ska användas för att bedöma vilka bröstcancerpatienter som har effekt av sin tamoxifenbehandling. Eftersom patientgruppen redan genomgår årliga mammografikontroller behövs inga ytterligare undersökningar, enligt forskarna. Vad som krävs är att tätheten verkligen mäts vid kontrollerna, något som inte görs rutinmässigt i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida