Många fler överlever hjärt-kärlsjukdom

3 oktober 2008

Dödsfallen i hjärt-kärlsjukdomar har under åren 1987–2006 minskat med hela 50 procent i åldersgruppen 15–74 år. Men fortfarande är det den vanligaste dödsorsaken (42 procent) sett till hela befolkningen, visar Socialstyrelsens senaste dödsorsaksstatistik. Tumörer är den näst vanligaste dödsorsaken (25 procent). Lungcancer har gått om bröstcancer som den vanligaste cancerformen kvinnor dör i, men till skillnad från hjärt-kärlsjukdomar har andelen män och kvinnor som dör av tumörsjukdomar legat på en konstant nivå under hela perioden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida