Många förlorar ersättning för semester och övertid efter ambulanskonkursen

Många förlorar ersättning för semester och övertid efter ambulanskonkursen
Konkursförvaltaren Leif Ljungholm säger att ovanligt många har innestående semester som inte kommer att ersättas. Foto: Anders Olsson

En stor del av Sirius personal i Skåne har innestående semesterdagar som inte kommer att ersättas efter konkursen i går. Samma sak gäller för övertid som har lagts på hög under en längre tid. Det säger konkursförvaltaren Leif Ljungholm som tror att det kan ta över ett år innan ärendet är slutfört.

Vårdfokus berättade i går att Sirius Humanum Ambulans AB konkursförklarats. Redan samma dag togs all verksamhet över av konkurrenten Falck Ambulans.

Till skillnad från hur det brukar gå till så är det ingen som kommer att drabbas av uppsägning, såvida de inte själva väljer att avstå jobb hos Falck. Då blir de uppsagda från konkursboet och kommer inte att kunna få någon ersättning från den statliga lönegarantin under uppsägningstiden.

– Det lär inte hända, eftersom lönegarantin är enda sättet att få ut innestående lön och semesterersättning med vissa begränsningar bakåt i tiden, säger konkursförvaltaren Leif Ljungholm.

Risken är dock stor att många kommer att få se sparade semesterdagar gå upp i rök. Huvudregeln är nämligen att lönegaranti endast betalas ut för fordringar tre månader bakåt i tiden.

– Efter att ha pratat med Vårdförbundets ombudsman har jag förstått att det är ovanligt många, jämfört med andra konkurser, som har gammal semester – och även övertid sparad. Det är väldigt tragiskt men så länge det inte blir någon ekonomisk utdelning i konkursen, vilket inte är sannolikt, så blir det ingen utbetalning på dessa fodringar, säger Leif Ljungholm.

Varför utgår endast lönegarantin om man accepterar att gå över till Falck?

– Huvudregeln i lönegarantin är att man är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande. Har man fått erbjudande om en ny anställning och inte tar den får man ingen ersättning under uppsägningstiden. Det här är mest ett hypotetiskt problem för alla är på arbetsplatsen och jag har inte fått något besked från de fackliga organisationerna om att medlemmar inte kommer att följa med över till Falck.

Gentemot vem har de arbetsskyldighet under uppsägningstiden?

– Eftersom konkursboet inte har någon verksamhet att fortsätta med har de ingen arbetsskyldighet gentemot Sirius. De får självklart ersättning för utfört arbete fram till konkursen. Men från och med i dag får de ingen mer lön från konkursboet.

Hur lång tid tar det att gå igenom konkursen?

– Jag kan direkt säga att den inte kommer att vara avslutat på ett år. Det jag måste göra nu direkt är att ta fram underlag så att vi får ut den lön som gäller för de första åtta dagarna i mars och eventuellt innestående övertidsarbete från februari månad. Nästa steg på anställningssidan är att vi ska utreda och fatta beslut om semesterersättningen.

– Det är inte så värst komplicerat men väldigt tidskrävande för lönegarantisystemet fodrar att det lämnas ingående detaljer om exakta tidpunkter. Min förhoppning är att slutregleringen för lönegarantin ska vara färdig i månadsskiftet april/maj.

Sirius Humanum består av flera olika bolag, kommer du att titta på andra delar av koncernen?

– En viktig uppgift jag har är att titta på de ekonomiska förhållandena, varför det har kommit på obestånd och hur relationen mellan de olika koncernbolagen ser ut. Det finns ett regelsystem som säger att om osedvanliga betalningar har gjorts tre månader före konkursen så kan det bli en fråga om att pengarna ska betalas tillbaka till konkursboet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida