Massage och porlande vatten gynnar insomnandet hos äldre

Massage och porlande vatten gynnar insomnandet hos äldre
Halvvägs i sin doktorandutbildning fick Amanda Hellström Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium 2011. Foto: Wille Hellström

Lyssna på musik, porlande vatten eller få ryggmassage kan ett vara sätt för äldre att släppa tankarna från dagen, slappna av och somna, visar forskning. Däremot har andra åtgärder, som reglering av ljus och ljud, mindre betydelse, visar ny forskning.

24 januari 2012

Amanda Hellström är sjuksköterska och doktorand i vårdvetenskap. Hennes avhandlingsarbete handlar om vanliga sömnproblem hos äldre, med fokus på insomni, det vill säga svårigheter att somna, nattliga uppvaknanden, att inte känna sig utvilad av sömnen eller att vakna för tidigt.

Den första studien är en systematisk litteraturstudie, där hon har gått igenom studier gjorda på sjukhus och äldreboenden där det finns personal och sjukvård dygnet runt.

Till en början trodde Amanda Hellström att sömnhygieniska åtgärder, som att släcka ner, gå tyst och skapa lugn på natten, hade stor betydelse, men studien visar att sådana åtgärder inte ger så stor effekt. Det gör det däremot att lyssna på musik och naturljud som regn eller vattenfall när man går till sängs.

– Att lyssna på musik kan vara ett bra sätt att släppa stressande och oroande tankar från dagen. Dessutom är det en åtgärd som relativt lätt kan erbjudas patienterna, säger hon.

God sömnhygien ändå viktigt 

God effekt på sömnen har också ryggmassage eller akupunktur inför sänggåendet, men det kräver lite mer och kan därför vara svårare att genomföra. Även om effekten på sömnen av enbart sömnhygieniska åtgärder visade sig vara liten, betonar Amanda Hellström ändå vikten av en god sömnhygien.

– Att skapa en god omgivande miljö med behaglig temperatur, mörker och tystnad är också viktigt, och en bra början för en god sömn, säger hon.

I sin andra delstudie undersöker hon ett screeninginstrument för att upptäcka personer med svåra insomnibesvär.

Fler studier på väg

Amanda Hellström fick Svensk sjuksköterskeförenings yngre doktorandstipendium i november 2011. Hon har nu kommit halvvägs i sin doktorandutbildning och håller på med dataanalys av den tredje och fjärde delstudien. Båda handlar om aktiviteter på dagen som kan inverka på nattsömnen. Disputation blir det sannolikt under 2013.                           

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida