Maten kan öka risk för makuladegeneration

5 oktober 2007

Mat med högt glykemiskt index ökar risken för åldersrelaterad makuladegeneration, enligt en amerikansk studie. Den omfattar 4 099 personer i åldrarna 55-80 år. De besvarade frågor om matvanor och deras ögon undersöktes.
Det var en statistiskt säkerställd ökad förekomst av tecken på makuladegeneration hos de 20 procent som hade högst glykemiskt index i sin mat jämfört med dem som hade lägst. Forskarna förmodar att mekanismerna är desamma som gör att högglykemisk mat ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Källa: American Journal of Clinical Nutrition 2007;86:180-188.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida