Mäter trygghet hos föräldrar

31 mars 2010

Ett stödjande bemötande som också inbegriper pappan är centralt för att de blivande föräldrarna ska känna sig trygga första veckan efter förlossningen. Det visar barnmorskan Eva Persson i sina studier. Hon har i sitt avhandlingsarbete utvecklat och prövat ett instrument som mäter trygghet. Instrumentet kan även användas för att utvärdera vården till exempel efter genomförda förändringar.

Avhandlingen: Parents’ postnatal sense of security (PPSS) – developing an instrument and description of important factors based on mothers’ and fathers’ experiences.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida