Med 860 miljoner ska sjuka äldre få en bättre tillvaro

Med 860 miljoner ska sjuka äldre få en bättre tillvaro
Kvaliteten på äldrevården ska höjas med hjälp av stimulanspengar. Foto: Colourbox

Nu ska vården och omhändertagandet av sjuka äldre bli bättre. Det ska Sveriges kommuner och landsting, SKL, se till med hjälp av stimulanspengar — som betalas ut först när vårdgivarna kan visa vad de har presterat.

SKL har kommit överens med regeringen om att satsa totalt 860 miljoner kronor under 2012 på att utveckla vård och omsorg för sjuka äldre i kommuner och landsting. Pengarna ska stimulera vårdgivarna att skapa en god vård i livet slut och vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling och en sammanhållen vård och omsorg för äldre

Inga pengar utan prestation

Det nya i år är att kommunerna och landstingen för att få pengarna måste visa vad de har gjort. Tidigare har pengar betalats ut utan motprestation. Den här gången är det inte heller fråga om något pilotprojekt, nu handlar det om att byta arbetssätt till ett helhetsomhändertagande och bland annat bättre läkemedel till äldre.

– Vi måste få till ett systematiskt arbetssätt och en sammanhållen vård och omsorg. En skör människa ska inte behöva fara runt i systemet, men hur det ska gå till är också en fråga att lösa, säger Maj Rom som är projektchef på SKL.

Behov ska identifieras tidigt…

Både landsting och kommuner måste nu arbeta mer förebyggande. Behov av vård ska identifieras tidigare; primärvård, äldrevård och omsorg ska inte sitta och vänta på att människor är så dåliga att de inte längre klarar sig själva.

– Tidigare har man kunnat arbeta i godan ro utan krav på att visa resultat, men nu är det dags att visa vad man levererar genom systematiska förbättringsarbeten. Det finns mycket kunskap och den ska användas.

… och riktlinjer ska följas

De riktlinjer som finns ska följas, betonar Maj Rom. Det är till exempel inte okej att människor med demenssjukdom inte har fått en diagnos. Likaså ska den som har behov av samordnad vård få det, och det ska finnas en plan.

För att ändra arbetssätt och leva upp till de krav som ställs på vården av de sjuka äldre samlar SKL nu chefer inom akutsjukvård, äldrevård och primärvård för att lära sig arbeta gränsöverskridande. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida