Med uppdrag att förbättra cancervården

Med uppdrag att förbättra cancervården
Cecilia Olsson, specialistsjuksköterska inom onkologi och nyligen disputerad vid Karlstads universitet. Foto: privat

Bristen på specialistsjuksköterskor försämrar cancervården, säger Cecilia Olsson, en av tio i regeringens expertgrupp för kortare väntetider i cancervården.

23 juni 2014

Jämfört med andra länder tappar Sverige i rankingen när det gäller canceröverlevnad. Väntetiderna i cancervården är långa och som patient får du vänta olika länge på behandling beroende vilken diagnos du utreds för och var i landet du bor.

Som en del i satsningen på att korta väntetiderna inom cancervården har regeringen tillsatt en expertgrupp, som nyligen hade sitt första möte. Bland experterna finns en sjuksköterska, Cecilia Olsson, specialistsjuksköterska inom onkologi, tillträdande ordförande i Sjuksköterskor i cancervård och nyligen disputerad vid Karlstads universitet. 

Vad är expertgruppens huvuduppdrag?

– Vi ska titta på om ”pakkeforløb”, det vill säga standardiserade behandlingsplaner som Danmark använder sig av och Norge är på gång att införa, skulle kunna vara en lösning även i Sverige för att korta väntetiden till behandlingsstart och få en mer standardiserad väg i början av vårdkedjan. Här finns stora förbättringsmöjligheter.

Vad blir ditt viktigaste bidrag i gruppen, som sjuksköterska?

– Som sjuksköterska är patienten mitt fokus. Hur kan vi mäta inte bara väntetider och överlevnad utan också patientens upplevelse av vården? Så att det faktiskt blir bättre för patienterna, att de upplever sig välinformerade, omhändertagna och delaktiga i sin vård.  Jag vill också få fokus på hur sjuksköterskor kan användas i det här arbetet med standardiserade behandlingsplaner.  Kan specialistsjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, användas på ett bättre sätt för att ge patienterna ett bättre omhändertagande och livskvalitet.

Hur skulle sjuksköterskorna kunna bidra mer för att förbättra cancervården?

– Forskningen och patientrepresentanter belyser att ovissheten under utredningen påverkar patienternas livskvalitet. Redan vid misstanke om cancer skulle patienterna kunna få en sjuksköterskekontakt som kan stödja dem genom hela vårdkedjan. Jag vill också föra in diskussionen om bristen på specialistsjuksköterskor. Det är bra att korta vårdtider genom att man samordnar provtagningar och undersökningar, men det är inte bara detta som är problemet i dagens sjukvård när vi har brist på specialister inom flera professioner, bland annat specialistsjuksköterskor inom onkologi.

Vad är din främsta förhoppning att den här satsningen på att förbättra cancervården ska leda till?

– Att vi genom kortare väntetider får en cancervård som är av hög kvalitet, med en bättre överlevnad och där patienterna känner sig omhändertagna redan i tidiga skeden som under utredning och inför start av behandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida