Medicinsk Teknik

Medicinsk teknik för sjuksköterskor. Material. Metod. Ansvar. (3:e rev.uppl, med dvd) Eva Björkman och Karin Karlsson.Studentlitteratur 2008www.studentlitteratur.seisbn 978-91-44-04794-2

4 december 2008

Inläggning och skötsel av central och perifer venkateter, katetrisering av urinvägar, enteral sondsättning och mycket annat. I denna metodbok beskrivs moment för moment de vanligaste medicintekniska åtgärderna, och några mindre vanliga. Även hantering av utrustningen, vård av patienten och sjuksköterskans ansvar tas upp. På en medföljande dvd visas flera av metoderna, bland annat hur sjuksköterskan går till väga när hon sätter en nasogastrisk sond med humanmetoden. Metoden innebär att patienten ligger när sonden läggs ned. Enligt boken ska den vara utan obehag för patienten. Instruktivt och mycket matnyttigt för studenter, men även för yrkesverksamma sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida