Mer tid för patienten men inte för personalen vid akut stroke

Tidsramen för trombolysbehandling av akut stroke utvidgas från tre till fyra och en halv timmar, enligt nya europeiska riktlinjer som antogs i dag. Men det innebär inte att personalen kan ta det lugnare.

18 november 2008

– Jag tror att vi nu kommer att få se en mycket stark ökning av antalet trombolysbehandlingar, säger Nils Wahlgren, professor vid Karolinska institutet i Stockholm och en av de ledande forskarna vad avser behandling av akut stroke.

På 90-talet var han svensk koordinator för de två första Ecass-studierna, European cooperative acute stroke study. Tillsammans med ett par andra internationella studier visade dessa att trombolys verkligen fungerar, framför allt om det görs inom tre timmar efter insjuknandet.

I september i år publicerades studieresultat från dels en tredje Ecass-studie, dels en studie från det världsomspännande strokenätverket Sits, Safe implementation of treatments in stroke. Nils Wahlgren har suttit med i ledningen för båda studierna, som tydligt visar att det är meningsfullt att ge trombolysbehandling upp till 4,5 timmar efter insjuknandet.

Vid en internationell strokekonferens i Stockholm beslutades därför i dag att de europeiska riktlinjerna för inom vilken tidsram trombolysbehandling bör ges ska ändras till just 4,5 timmar.

Lika bråttom som hjärtinfarkt

Vid en stroke som har orsakats av en blodpropp i hjärnan upplever i regel patienten inga smärtor. Det får inte tolkas som att det är mindre bråttom att behandla patienten. Det här är någonting som har inpräntats bland vårdpersonalen i Stockholm där det så kallade Hasta-projektet, för akut omhändertagande av strokepatienter, startade i våras.

– Många är inte medvetna om att strokepatienterna kräver ett lika snabbt omhändertagande som vid hjärtinfarkt. Varje minut som går med ett tilltäppt kärl dör två miljoner nervceller i hjärnan, säger Nils Wahlgren som leder projektet.

Sedan det startade har antalet Stockholmspatienter som har kunnat behandlas med trombolys fördubblats, från cirka 10 till närmare 20 trombolyser per månad.
 
Högsta prioritet för ambulanserna

Hasta-projektet har också lett till att ambulanserna i Stockholm från och med den här veckan larmas ut med högsta prioritet för alla strokepatienter som insjuknat inom sex timmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida