Metoden som bygger på den egna expertisen

På psykosmottagningen i Uppsala rullar IMR-kurserna året om. Både personal och patienter är engagerade.

I går fylldes den stora föreläsningssalen på Norra latin i Stockholm till bredden. Då hölls ett nationellt möte om psykosvård och många ville få del av de erfarenheter som projektet Bättre psykosvård har gett. Det har sedan slutet av 2011 drivits med målet att förbättra psykosvården i Sverige med Socialstyrelsens nationella riktlinjer som grund.

Den egna expertisen

På psykosmottagningen för vuxna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala leder skötaren Jens Marthinussen lokalt utvecklingen av IMR, Illness management and recovery. Metoden bygger på forskning, den egna expertisen, deltagarnas egna erfarenheter och insikter om vad de människor gör som de upplever som stöttande. Viktigt för dem är att ha någon att ringa till som lyssnar, någon att skratta tillsammans med, gå på en promenad med, att lita på och som är ett stöd när symtomen visar sig.

En modul i IMR handlar om att hantera stress, att hitta de vardagshändelser som stressar personen. Ett sätt kan vara att skriva checklistor med exempel på vad som stressar, som att handla i rusningstid. Att komma underfund om det gör det möjligt för personen att välja att handla en annan tid på dagen.

Hemuppgifter

Klienterna får också hemuppgifter som är anpassade till ämnet. Genom att använda problemlösningsmetodik kommer kursdeltagarna själva fram till lösningar. Till exempel ställer den som har svårt att komma upp på morgonen väckarklockan en kvart tidigare – och går verkligen upp då. Vid nästa träff följs hemuppgifterna upp.

Andelen deltagare som fullföljer utbildningen är hög, berättar Jens Marthinussen, de kommer också gärna lite tidigare och pratar med varandra en stund i väntrummet. Engagemanget hos kursdeltagarna har ökat succesivt allteftersom de får allt större kunskap om sin sjukdom. Att kursdeltagarna delar erfarenheter med varandra gör också att delaktigheten ökar.

Alltid grupper i gång

I Uppsala har de arbetat med IMR sedan 2006. Nu finns tolv gruppledare som leder kurser, fyra till fem grupper är  igång hela året om. Fler än sex-sju deltagare ska det inte vara i varje grupp, oftast är de något färre. Varje kursomgång är två terminer. Kurserna är strukturerade och det finns regler, bland annat att deltagarna inte ska kritisera varandra.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida