Minimal tillsyn av säkerheten?med dygns­arbetstider

Socialstyrelsen förväntas övervaka att vårdgivare bedriver patientsäker vård. Men tillsynen av de långa arbetspassen hos ambulanserna lyser med sin frånvaro.

2 november 2011

Socialstyrelsen har på fem år bara gjort en tillsyn av ambulansverksamheter när det gäller arbetstider. Detta trots att myndigheten är ansvarig för att övervaka att vårdgivare upprätthåller patientsäkerheten.

Enligt Maria Carlund, inspektör på Socialstyrelsens tillsynsavdelning, har Socialstyrelsen visserligen tillsyn över ambulansvården, men inte specifikt över personalens arbetstider.

Dock håller hon med om att arbetstider påverkar både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Men poängterar att det är vårdgivarna själva som måste se till att vården är patientsäker.

— Riskbedömningen måste ligga på verksamheterna. Lagstiftningen ger ett tillräckligt utrymme för dem att garantera att arbetstiderna inte utgör någon säkerhetsrisk, säger hon.

Men är det inte konstigt att ni bara gjort en tillsyn de senaste fem åren, när forskning visar att långa arbetspass medför stora risker för både personal och patienter?

— Det finns många områden som kan utgöra en patientsäkerhetsrisk. Arbetstider kan bli föremål för tillsyn när vi får en anmälan om att de utgör ett problem. Men det skulle vara anmärkningsvärt om inte verksamheterna själva först tar ansvar för att göra en riskanalys utan att Socialstyrelsen begär det, säger Maria Carlund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida