Missade barndiabetes – nu ska alla sjuksköterskor utbildas

Trots att flickan uppvisade de klassiska symtomen och mamman misstänkte diabetes fick barnet ingen läkartid förrän efter en vecka. Dagen efter lades flickan in akut. Nu ska alla sjuksköterskor på vårdcentralen internutbildas.

20 februari 2013

Den sexåriga flickan hade humörsvängningar, var törstig och kissade mycket. Mamman ringde till vårdcentralen och misstänkte diabetes. Men sjuksköterskan gav henne egenvårdsråd och bad henne återkomma om det blev värre.

Åtta dagar senare ringde mamman igen eftersom flickan fortfarande drack och kissade mer än vanligt och var mycket trött. En läkartid bokades in en vecka senare men redan dagen efter fick flickan läggas in akut på barnklinik på grund av nydebuterad diabetes.

Socialstyrelsen kritisk

Händelsen lex Maria–anmäldes och Socialstyrelsen. Myndigheten konstaterar att patienten uppvisade klassiska symtom på nydebuterad diabetes som inte uppmärksammades. Det ledde till att diagnosen försenades.

Nu ska vårdcentralen internutbilda samtliga sjuksköterskor samt upprätta riktlinjer för hur man ska hantera barn med misstänkt diabetes.

Senaste den 15 mars ska åtgärderna redovisas för Socialstyrelsen.

Diarienummer: 8.1.1-2191/2013

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida