Missade mannens tarmvred

Sjuksköterskan låste sig vid sin diagnos och vid att mannen hade druckit alkohol. När han ville ha ambulanstransport tyckte hon att han kunde avvakta eller själv ta sig till akuten.

På natten efter en middag med vin fick 30-åringen plötsligt kraftiga buksmärtor, kräkningar och diarré. Tjugo i fem ringde han till sos Alarm som kopplade honom till en sjuksköterska för medicinsk bedömning. Hon tolkade besvären som magsjuka eller matförgiftning och gav råd om vätskeersättning.

Sjuksköterskan uppfattade aldrig att samtalet kom via sos Alarm. Patienten ville ha ambulanstransport till sjukhuset men sjuksköterskan rådde mannen att avvakta, eller ta ett annat transportmedel om han inte klarade av att vara hemma längre. En halvtimme senare ringde en av mannens vänner och efter ytterligare tio minuter vännens far. Efter det samtalet ringde sjuksköterskan upp mannen eftersom hon hade svårt att tolka andrahandsuppgifterna. Han fick sedan ambulanstransport till sjukhus där en bukröntgen visade stopp i tarmen. Det löste sig efter fortsatt tunntarmspassageröntgen.

Mannen anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden. Han skrev att alltsedan en akutoperation för brusten mjälte 1992 har sammanväxningar gjort att tarmarna inte rör sig som de ska. Av och till får han därför intensiva magsmärtor som går över på några timmar och som han har lärt sig leva med.

Men den här gången kallsvettades han och han trodde att han skulle dö av smärtan. Han skrev att enligt sjukhuset krävdes det omedelbara akutinsatser för att han skulle överleva. De ursprungliga besvären har förvärrats och han väntar på utredning av vilka men händelsen har lett till.

Sjuksköterskan skrev att patienten sa att han hade ätit något olämpligt och eftersom han hade diarré bedömde hon att han hade passage i tarmen. Visst hörde hon att han skrek, men enligt hennes erfarenhet låter unga män med buksmärta, kräkningar och diarré ofta uppjagade och tycker att situationen är skrämmande.

Hon skrev också att han borde ha upplyst henne om sin sjukhistoria. Enligt Ansvarsnämnden bör svåra buksmärtor med intensiva ökande kräkningar leda till misstankar om andra akuta magsjukdomar än matförgiftning och maginfluensa. Men sjuksköterskan var inte lyhörd för de buksmärtor som patienten påpekade flera gånger under samtalen, utan låste sig vid diagnosen och att han hade druckit alkohol.

Nämnden anser att hon med sin bristande intervjuteknik inte kunde göra en adekvat bedömning av hans tillstånd och hon lyssnade inte heller på argumenten för ambulanstransport. Hon får en erinran (hsan 2007/4328:a5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida