Missbruk kan spåras i avloppsvatten

Missbruk kan spåras i avloppsvatten
När en person använder narkotika så passerar den, antigen oförändrad eller som metaboliter, genom kroppen och hamnar i avloppsvattnet. Arkivbild: Mostphotos

Snabb överblick över nakotikaanvändningen på en ort kan ge viktig kunskap i det förebyggande folkhälsoarbetet.

17 december 2013

Att mäta halterna av läkemedel- och drogrester i avloppsvattnet har gått att göra sedan länge. Det som är nytt med den mätmetod som nu utvecklats vid Umeå universitet är att det på ett enklare sätt går att få ett mer detaljerat och mer omfattande resultat.

Effektiv mätning

– Tidigare mätningar har bara gällt enstaka orter och ett begränsat antal substanser. Nu har vi utvecklat en snabbare och mer kostnadseffektiv mätmetod för att göra den här typen av undersökningar, säger Marcus Östman, som lett studien och är doktorand på kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Forskarna har analyserat vattnet vid 33 svenska reningsverk och hittade sammanlagt 13 olika narkotikaklassade substanser. De vanligaste substanserna är de som används som läkemedel, som oxazepam (ångestdämpande), kodein (smärtstillande), morfin (smärtstillande) och tramadol (smärtstillande). Bland de illegala narkotikasubstanserna var metaamfetamin vanligast och där efter amfetamin och kokain.

Viktig kunskap

Marcus Östman hoppas att den nya mätmetoden ska bli ett kraftfullt verktyg som kan användas i det förebyggande folkhälsoarbetet.

– Vi kan till exempel se om en ny drog kommit till en stad, säger han.

Resultaten av undersökningen har publicerats i ScienceDirect (se länk).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida