Misstänkt epidemi bland spädbarn i Lund

Sex spädbarn på neonatalavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund misstänks ha blivit smittade med bakteriearten serratia. I förra veckan avled ett av barnen.

– Vi har vidtagit åtgärder, främst genom att isolera de fem som är smittade. Risken för att smittan ska sprida sig ytterligare bedömer vi nu som mycket liten, säger klinikchefen Göran Lingman till Sydsvenskan.

Serratia är normalt en lågvirulent bakterie men den kan spridas mellan patienter som ligger för tätt. På neonatalavdelningen är det sagt att det ska finnas minst 2,8 kvadratmeter golvyta per två kuvöser. I realiteten brukar det vara trängre än så.

Sjukhusets chefläkare har gjort en lex Maria-anmälan av dödsfallet till Socialstyrelsen. Skånes smittskyddsläkare har anmält att patientsäkerheten kan vara i fara.

Redan 2008 krävde Socialstyrelsen att den medicinska säkerheten skulle förbättras på Lunds neonatalavdelning. Detta sedan för tidigt födda barn hade drabbats av blodförgiftning

Vårdfokus har sökt Göran Lingman för en kommentar men ännu inte lyckats nå honom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida