Misstro mot analyssvaret avgjorde målet mot den dråpåtalade läkaren

Analyssvaret som visade en extremt hög koncentration tiopental i spädbarnets blod är inte tillförlitligt, säger Solna tingsrätt i sin friande dom av den dråpåtalade läkaren. Det blev avgörande för utslaget, bevisningen höll inte.

Som Vårdfokus tidigare rapporterat har åklagaren påstått att läkaren avsiktligt dödat eller försökt döda barnet.  Åklagaren bygger sitt åtal i mycket hög utsträckning på den extremt höga koncentrationen tiopental i  blodprovet från den döda flickan, 2 000 microgram tiopental per gram blod. Det är fem gånger högre än vad som någonsin tidigare uppmätts, den gången i en vuxens avlidens blod.

–Det första provet analyserades outspätt och visade 10 gånger högre koncentration, först då det spätts ut i två omgångar och sedan analyserats på nytt kom värdet 2000, sa rättens ordförande lagman  Mari Heidenborg på dagens presskonferens.

Experterna ifrågasatte extremvärdet

–  Åklagarens vittnen har tagit den höga koncentrationen som utgångspunkt, men samtliga experter har också på olika sätt ifrågasatt det höga värdet. De har också hävdat att om de själva hade fått ett sådant svar skulle de ha begärt ett omprov. Det gjorde att tingsrätten prövade om mätvärdet var tillräckligt och tillförlitligt. Och det har domstolen inte ansett.

Tingsrätten anser det inte uteslutet att det har förekommit fel vid analysen även om det inte är visat. Bevisat är att flickan haft tiopental i en koncentration över 10 mikrogram tiopental per gram i sitt blod, men det är oklart hur mycket hon haft därutöver.

– Vi gissar inte, och tar inte något för sannolikt. Påståenden måste bevisas, och vi anser oss inte kunna lita på den högre koncentrationen efter de två spädningarna. Det är bevisat att flickan fick tiopental två gånger vid ett tidigare tillfälle och det är inte uteslutet att hon fick det dagen före dödsfallet också. Det kan förklara att det fanns i blodet, sa Mari Heidenborg.

Vittnesuppgift stödde läkaren

Läkaren har hela tiden förnekat att hon skulle ha gett flickan något tiopental.

De anhörigas uppgifter skiljer sig mycket konstaterar lagmannen men påpekar att flera också säger att de inte längre vet vad som är verkliga minnesbilder. Det ska ses mot bakgrund av den förtvivlade stämning som rådde i rummet under kvällen. Men de har sett läkaren ge barnet något vid flera tillfällen.

– Det stämmer också med läkarens uppgift att hon spolade infarten flera gånger under kvällen för att hålla den öppen. Det är inte orimligt att anta att de anhöriga uppfattade det som att läkaren gav ytterligare läkemedel, i synnerhet som de hade efterfrågat just det flera gånger under kvällen. Undersköterskans uppgifter stödjer också läkaren, sa lagmannen.

Domstolens slutsats är också att det inte är bevisat att läkaren gjort något under vården av barnet som inte var medicinskt motiverat.

Föräldrarna får bara vissa svar  

Som Vårdfokus tidigare berättat var föräldrarna egentligen ute efter att få veta om det begicks några fel i hela omhändertagandet av deras för tidigt födda dotter medan rättegången i stället har handlat om de sista eftermiddags- och kvällstimmarna den 20 september 2008.

– Föräldrarna får inget fullständigt svar, vi beklagar det. Alla som följt målet har förstått hur svårt detta har varit för föräldrarna. Men domstolen utreder inte hela händelseförloppet, de lämnas i fortsatt ovisshet med bara vissa svar, konstaterade lagman Mari Heidenborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida