Mobilt team stöttar familjer där barn skadat sig själva

Mobilt team stöttar familjer där barn skadat sig själva
Socialpsykiatriska behandlingsteamet arbetar enligt en egen arbetsmetod kallad IKB, Intensiv behandling av självskada. Arkivbild: Colourbox

Årets psykiatrivecka i Uppsala fokuserar på samarbete. En av de verksamheter som presenteras är ett mobilt team i Uppsala som hjälper ungdomar som avsiktligt skadar sig själva.

7 november 2011

I Uppsala finns ett mobilt team som hjälper och stöttar familjer där barn eller ungdomar försökt skada sig själva. Sedan tre år har socialpsykiatriska behandlingsteamet vid Akademiska sjukhuset stöttat familjer i djup kris.

– Vår fokus är att stötta ungdomarna i deras hemmiljö, att ta hjälp av föräldrar och andra nätverk, inte minst skolan, för att bryta destruktiva mönster. Erfarenheter i Sverige och utomlands visar att detta ger bättre resultat långsiktigt än placering på institution, säger Lars-Gunnar Eriksson, teamchef för det socialpsykiatriska behandlingsteamet.

Totalt handlar det om upp till 50 familjer årligen som under tre månader får teamets stöd. Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 20 år som har ett självskadebeteende. Familjerna ska också befinna sig i en djup kris och behöva hjälp att ta sig ur en ond cirkel.

– Föräldrar till barn som skär sig eller har försökt begå självmord känner ofta vanmakt och bottenlös förtvivlan. Inte sällan har de själva hamnat i en depression på grund av långvarig stress och kan behöva både stöd eller hjälp till egen behandling, säger Lars-Gunnar Eriksson.

För att nå fram och ge bästa hjälp arbetar teamet med att bekräfta föräldrar och lyfta den skuldbörda de ofta känner när deras barn skurit sig eller försökt ta sitt liv. Med ungdomarna försöker teamet analysera orsaken till beteendet och lära ut hur man kan agera annorlunda nästa gång.

Teamet samarbetar med skolan, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och andra berörda myndigheter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida