Molekylär typning kartlägger spridningen av tuberkulos

Tuberkulos orsakas av olika bakterier inom samma släkte. Genom att kartlägga dem med hjälp av molekylär typning ökar kunskapen om var de olika typerna finns och hur de sprids. Det visar en ny doktorsavhandling.

25 november 2011

Det är olika genotyper av Mycobacterium tuberculosis-komplexet som dominerar på olika håll i världen. Genom att kartlägga dem ökar kunskapen om smittvägar och hur genetiskt stabila de är. I nationella handlingsplaner för att bekämpa tuberkulos är sådan kunskap viktig.

Ramona Groenheit lägger fram sin doktorsavhandling Molecular epidemiology of tuberculosis den 2 december. Hon har studerat tuberkulos i Sverige och Guinea-Bissau för att öka förståelsen för vilka olika genotyper som finns och hur de sprids.

De flesta patienter med tuberkulos i Sverige är invandrare som kommer från länder där sjukdomen är vanlig. I sina studier har Ramona Groenheit bland annat kartlagt ett stort utbrott av TB bland personer från Afrikas horn, bosatta i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida