Morgon- eller kvällsmänniska? Nytt fokus i forskningen om bröstcancer och skiftarbete

Morgon- eller kvällsmänniska? Nytt fokus i forskningen om bröstcancer och skiftarbete
Eva Schernhammer, forskare på Harvard Medical School i Boston, vill nu ta reda på om morgonmänniskor och kvällsmänniskor drabbas på olika sätt av skiftarbete. Foto: Jenny Kallin

Hon har forskat om bröstcancer och skiftarbete i mer än tio år. Sambandet finns där, men vi behöver fler bekräftande studier för att kunna säga ”så här är det”, berättar professor Eva Schernhammer, en av världens främsta forskare på området.

Att det är en omdiskuterad fråga märktes på arbetstidskonferensen i Stockholm i dag som hade bröstcancer och skiftarbete på dagordningen.

Massivt forskningsunderlag

Inledningstalaren Eva Schernhammer, forskare på Harvard Medical School i Boston, har tillgång till en omfattande databas med uppgifter om mer än 100 000 amerikanska sjuksköterskor.

Enligt hennes studier löper nattarbetare 40-50 procent högre risk att drabbas av bröstcancer. Men varför det är så, hur länge och i vilken ålder du ska ha arbetat skift för att vara i riskzonen, om längden på passen spelar roll och om alla människor är lika utsatta, det är bara några av många frågor som det ännu inte finns säkra svar på.

Svårt att mäta

Anledningen till att forskningen kring skiftarbete och bröstcancer är så ifrågasatt beror på komplexiteten i frågan, säger Eva Schernhammer när Vårdfokus träffar henne efter föreläsningen.

– Skiftarbete är svårt att mäta. Det är inte lika konkret som exempelvis BMI. Hur länge, när i livet och under vilka former människor arbetar skift varierar. Att vi trots allt detta ser mer och mer relevanta bevis på att det finns ett samband mellan skiftarbete och bröstcancer stärker min uppfattning om sambandet, säger hon.

Fokus på skiftarbete

Eva Schernhammer kommer från Österrike, men flyttade till Boston för att lära sig mer om cancer och folkhälsa på Harvard. Där har hon blivit kvar och inriktat sin forskning på baksidorna med skiftarbete.

Den främsta teorin i dag när det gäller kopplingen bröstcancer och nattarbete är ljusets påverkan, att du inte får lika hög produktion av melatonin om du vistas i ljusa miljöer på natten och att detta ökar risken för cancer.

Senaste frågeställningen

Men här verkar det finnas individuella skillnader, berättar Eva Schernmanner. En stor fråga just nu, som både hon och andra arbetstidsforskare intresserar sig för, är varför vissa människor drabbas mer än andra av ohälsa vid skiftarbete.

– Vi vill nu få bättre förståelse för vilken roll olika människotyper spelar, hur du drabbas beroende på om du är morgonmänniska eller kvällsmänniska.

Med den kunskap som finns i dag, hur kan vården organisera nattarbete på bästa sätt för att minimera riskerna för att sjuksköterskor som jobbar natt ska få bröstcancer?

– Min rekommendation i dagsläget är att fokusera på alla andra kända riskfaktorer bakom cancer. Träna, gå ner i vikt, rök inte, gå regelbundet på mammografi, gör allt du kan för att minska kända risker. Under tiden hoppas jag att vi ska kunna komma med nya forskningsresultat som gör att vi säkert ska kunna säga varför nattarbete ökar risken för bröstcancer och hur man kan förebygga det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida