Multimodal rehabilitering bäst vid långvarig smärta i ländryggen

Multimodal rehabilitering bäst vid långvarig smärta i ländryggen
Personer med långvarig smärta i ländryggen verkar få bäst hjälp med behandling som ges av multiprofessionella team. Arkivbild: Mostphotos

Skillnaden i behandlingseffekt jämfört med standardbehandling är måttlig, men förmodligen av klinisk betydelse för de drabbade.

13 augusti 2015

Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i en kommentar till en kunskapssammanställning som gjorts av Cochrane Collaboration.

Smärta i ländryggen är vanligt. Mellan 70 och 80 procent av dem som är över 18 år drabbas någon gång i livet. Många utvecklar kroniska besvär.

I Sverige är multimodal rehabilitering vanligt, vilket innebär att ett fast team av vårdgivare erbjuder dem som har drabbats såväl fysiologiska och medicinska som psykologiska och sociala insatser.

I teamet ingår exempelvis läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator och sjuksköterska.

Så sent som 2010 konstaterade SBU att det inte fanns någon evidens för att multimodal rehabilitering verkligen har någon smärtlindrande effekt. Men i det uppdaterade kunskapsunderlag som presenterats av Cochrane har nya studier tillkommit som visar att det finns vetenskapligt stöd för att ett multidisciplinärt förhållningssätt är mer effektivt än standardvård, åtminstone vid långvarig ländryggssmärta.

Med standardvård menas exempelvis behandling som ges av en enskild läkare i form av medicinering och allmänna råd, men också fysioterapi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida