Mungympa botar sväljsvårigheter

1 februari 2008

Patienter som har svårt att svälja, exempelvis efter en stro­ke, kan bli bättre och många kan till och med normalisera sin sväljkapacitet med hjälp av en enkel mungympa. Metoden ger positiva resultat på så kort tid som fem veckor, och effekten kvarstod vid en uppföljning ett år senare.
Tandläkaren Mary Hägg visar i en avhandling att det finns ett starkt samband mellan sväljsvårigheter och nedsatta funktioner i ansiktets och munnens muskler, som många strokepatienter också har problem med. Behandlingen kan bestå av att patienten före varje måltid tränar i 15–30 minuter med hjälp av en gomplatta som har infattade metallpärlor i speciella regioner. En annan övning går ut på att gympa med en sorts munskärm som placeras innanför läpparna och som aktiverar muskler och nervbanor långt ner i svalget. Mary Hägg har även varit med och utvecklat en så kallad läppkraftsmätare som mäter effekten av behandlingen.

– Metoden är mycket enkel att lära sig för både vårdpersonal och patienter, och det går även att träna hemma på egen hand, säger hon.

Av de 30 000 svenskar som årligen insjuknar i stroke får cirka hälften sväljbesvär i det första skedet, och en tiondel får långvariga problem. Vid sidan av strokepatienterna lämpar sig mungympan också för barn och vuxna inom många andra diagnosgrupper. www.uu.se

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida