Narkolepsi spåras till samma leveranser av Pandemrix

Samma leverans av läkemedlet Pandemrix ligger troligen bakom de fall av narkolepsi som rapporterats. Det visar en kartläggning från Narkolepsiföreningen. Nu ska Läkemedelsverket göra en ny utredning.

Mer än en halv miljon svenskar vaccinerades med Pandemrix mot svininfluensa från hösten 2009 till våren 2010. Mer än 220 svenskar, de flesta barn, har fått narkolepsi som biverkning av vaccinet enligt de anmälningar som gjorts till läkemedelsförsäkringen.

En ny kartläggning från Narkolepsiföreningen visar att samtliga hade fått vaccin från en tredjedel av de leveranser som gjorts till Sverige. Inte ett enda fall av narkolepsi kunde kopplas till 23 av de 35 sändningarna.

Kartläggningen har gjorts med hjälp av det batchnummer som finns på vaccinets förpackningar.

Uppgifterna ska nu studeras av Läkemedelsverket, som tidigare sagt att man inte sett något samband mellan narkolepsi och vissa vaccinsändningar, skriver Göteborgs-Posten.

Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat att det i vissa delar av landet finns särskilt många barn som fått narkolepsi av vaccinet, vilket man hittills inte sett någon förklaring till. Skåne, Västra Götaland, Dalarna och Uppland är speciellt drabbade områden. Det som nu framkommit är alltså helt ny information.

– Vi tycker att vi måste fundera en gång till. Bland annat för att vi har många fler fall i dag än när vi gjorde den förra undersökningen, säger Maria Szirmai, koordinator vid Läkemedelsverket, till Göteborgs-Posten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida