Narkotikamissbruk

Narkotikamissbruk

Heroinberoende. Johan Kakko. Liber 2011, www.liber.se, ISBN 978-91-47-09928-3??

8 februari 2012

Hur fungerar heroin och varför är det så svårt att bryta beroendet? Författaren, som är psykiatriker vid beroendecentrum i Stockholm, förklarar utifrån egen och ­andras forskning hur hormonella system stimuleras och skadas av en alldeles för stor drogstimulans. ?

Hjärnan strävar efter jämvikt, en lagom mängd stimulans som regleras av hjärnans belönings- och antibelöningssystem. Men för den heroinberoende har denna balans satts ur spel och en överaktivitet med förhöjda kortisolnivåer ger i stället ett drogsug. Underhållsbehandling med metadon eller buprenorfin (exempelvis Subutex) dämpar suget, utan den obalans som heroinet ger. ?

Författaren har prövat de båda behandlingarna i en studie på gravida kvinnor som missbrukade heroin och funnit att barnen till dem som behandlades med buprenorfin mådde bättre än barn till kvinnor som fick metadon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida