Noll tolerans

Vårdutveckling. På Capio geriatrik Dalen har ett intensivt förbättringsarbete gett resultat. Här får nästan inga patienter trycksår.

Inom två timmar efter att en ny patient anländer har sjuksköterskan Julia Turner och hennes kolleger gjort riskbedömning och kontrollerat huden. Sedan tar det max en timme innan högriskpatienter har fått en säng med lämplig madrass och andra förebyggande insatser.

Arbetsrutinerna har skärpts i flera steg efter nedslående resultat i de nationella mätningarna, även om det så småningom stod klart att mätningarna inte vittnar om var trycksåren har uppstått.?

— För den drabbade är lidandet lika stort, men för oss var det en enorm lättnad när vi insåg att alla vårdskador inte hade uppstått här, säger Julia Turner, sjuk­sköterska och ansvarig för sårvårdsgruppen på Dalen i Stockholm.??

På sjukhuset vårdas de allra äldsta och sköraste patienterna. De kan komma både direkt från hemmet och från akutsjukhusen. Många är under­närda och kan ha blivit liggande hemma efter ett fall. Då är risken stor att utveckla trycksår.

?Den allmänna rekommendationen för riskbedömningar är att de ska utföras inom 24 timmar.?

— Det är för lång tid. Efter ett dygn har man ingen koll på var ett trycksår har uppkommit. Det kan uppstå snabbt, säger professor Christina Lindholm.?

Med stöd av henne har Dalen vidareutvecklat sitt kvalitetsarbete. Täta mätningar av trycksårsförekomsten har införts och ett helt paket av evidensbaserade åtgärder, som de kallar care bundle, finns att ta till. All personal har fått utbildning om trycksår, bland annat i Puclas, ett webbaserat program från den europeiska trycksårsorganisationen Epuap.

??På varje avdelning finns två sårombud, en sjuksköterska och en undersköterska, som är konsulter på sina respektive avdelningar. De kan hjälpa till att bedöma sår och föreslå omläggningar och åtgärder. ?

— Att förhindra trycksår är en team­angelägenhet. Sjuksköterskorna är huvudansvariga, men all vårdande personal behöver vara delaktig för att förhindra trycksår, säger Maria Svensson, kvalitetssamordnare.??

Hon betraktar trycksår som en vårdskada tills motsatsen är bevisad. Dalen har nått målet att högst 5 procent av patienterna drabbas av trycksår under vårdtiden. Endast 2,4 procent av patienterna hade i våras fått trycksår på Dalen. Nu ska förekomsten ner ännu lägre, helst till noll.?

— Varje dag ska vi ha koll på om det har uppstått ett trycksår. Då ska trycksåret rapporteras som en avvikelse och uppkomsten analyseras så att vi hela tiden kan förbättra våra rutiner, säger Maria Svensson.

Omvårdnadsåtgärder på Dalen:

  • Hud- och riskbedömning inom två timmar efter ankomst. Daglig hudinspektion av högriskpatienter. Särskilda bedömningskort.
  • Avlastande underlag i säng och stol.
  • Regelbundna lägesändringar oavsett underlag. Vändningsklockor.
  • Nutritionstillskott som innehåller arginin.
  • Inkontinensvård. Tvättlappar som skyddar huden.
  • Förflyttningsteknik (glidlakan, glid-brädor, teknik).
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida