Nu bildas ett forskarnätverk kring patientutbildning

Nu bildas ett forskarnätverk kring patientutbildning
Ingalill Koinberg, sjuksköterska, Med.Dr och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet tar emot anmälningar till planeringsmötet inför bildandet av ett nordiskt forskarnätverk kring patientbildning och lärande. Arkivbild: Sahlgrenska akademin

Forskningen inom patientutbildning och lärande är på stark frammarsch både nationellt och internationellt. Efter en heldagskonferens på temat i februari går intressegruppen för patienters lärande på Sahlgrenska akademin nu vidare och bildar ett nordiskt nätverk för forskare och doktorander.  

Den 23 januari hålls det första planeringsmötet i Göteborg då mål och arbetssätt ska diskuteras. Deltagarna kommer också att få ett sammandrag av konferensen State of science in patient education and learning i februari, en dag som bland annat resulterade i tre vetenskapliga publikationer.

Under dagen kommer projekt med anknytning till lärande vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin att presenteras liksom erfarenheter från både Sverige, Danmark och Norge.

Nätverket är tänkt för forskare och doktorander. Den som vill delta måste anmäla sig senast den 9 januari till ingalill.koinberg@gu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida