Nu blommar det i Östersjön

Ännu har det inte hunnit bli någon större rusning till sjukvården runt Östersjökusten, på grund av att de blågröna algerna blommar. När det accelererar finns kunskap och råd att hämta från Smittskyddsinstitutets webbplats.

De flesta algblomningar i Sverige orsakas av blågröna alger, så kallade cyanobakterier.

Åtminstone åtta olika typer av blågröna alger/cyanobakterier förekommer i Sverige. De toxiner som de kan bilda är av tre olika typer: nervtoxin som kan påverka nervimpulserna till andningen, levertoxin som kan ge leverpåverkan och tarmtoxin som kan ge mag- och tarmsymtom.

Toxiner ger symtomen

Det är toxinerna som ger sjukdomssymtom. De kan man få genom att bada i vatten med pågående algblomning men också genom att förtära vatten eller fisk (speciellt fisklever) från sjöar med algblomning. Smitta från person till person förekommer inte.

Olika symtom kan förekomma vid bad i vatten med algblomning. I första hand symtom som hudirritation (klåda, utslag) och ögonbesvär, men också illamående, kräkningar och diarréer. Hudirritationen är troligen mer av allergisk art än toxisk, då det inte är alla badande som drabbas. Astma- och hösnuveliknande symtom kan också förekomma. Vid förtäring av algvatten (till exempel upprepade kallsupar) kan man ibland få feber samt påverkan på lever, njurar och muskulatur.

Symtominriktad behandling

Någon specifik behandling finns inte, utan riktas mot de symtom patienten har. Diagnos ställs utifrån sjukhistoria (utslag/tarmsymtom efter bad i söt- eller bräckt vatten) och klinisk bild.
Bad i vatten med kraftig algblomning bör undvikas, detta gäller även hundar och andra djur. Det har hänt att hundar som badat i vatten med kraftig algblomning avlidit. Dödsfall finns även beskrivna bland kor som druckit av vatten med algblomning.

Misstänker man algförgiftning bör kontakt tas med miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Läs mer på www.smittskyddsinstitutet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida