Nu får även Vårdförbundet tycka till om självmordsutredningen

När betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten gick ut på remiss för ett par veckor sedan glömdes fack- och yrkesorganisationerna bort. I går fattade regeringskansliet ett extrabeslut där bland annat Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska barnmorskeförbundet bjuds in.

När betänkandet gick ut på remiss och det visade sig att bland annat Vårdförbundet saknades bland remissinstanserna svarade man på regeringskansliet att det var en ren miss. Ämnesrådet räknade med att kunna rätta till misstaget redan nästa dag och sedan fatta ett formellt beslut inom en vecka.

Det tog lite längre tid, alla departement ska säga sitt innan ett beslut tas i regeringskansliet, men i går kom det formella beslutet. Förutom Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska barnmorskeförbundet erbjuds nu ytterligare 14 organisationer, däribland Statens medicinsk-etiska råd, Sveriges läkarförbund, Svenska kommunalarbetarförbundet, TCO, Saco och SKTF att tycka till om betänkandet.

Remisstiden är också förlängd till den första mars nästa år.

Utredningen föreslår bland annat en separat lag om händelseanalys vid självmord som ska gälla både vården och socialtjänsten. Med den modellen blir det lättare att analysera systemfel som beror på brister i samverkan mellan samhällets aktörer, enligt utredningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida