personcentrerad vård

Nu ska patientkontrakt provas i sjukvården

Nu ska patientkontrakt provas i sjukvården
Ragnhild Holmberg, projektledare i Kalmar, berättar att patientkontrakt är ett sätt att komplettera dagens vårdgaranti och stärka patientens ställning. Foto: Landstinget Kalmar

Flera landsting ligger i startgroparna för att testa vårdkontrakt som gör den enskilde patienten mer delaktig och ger tydliga besked om tider för vård och återbesök bland annat.

20 april 2017

Tankarna på patientkontrakt har cirkulerat inom vården de senaste åren. Ortopedkliniken vid Oskarshamns sjukhus var tidigt ute och har varit en inspirationskälla för politiker både lokalt och på riksnivå. Alla patienter som skulle opereras vid sjukhuset fick ett vårdkontrakt där de lovades en personlig läkare under hela processen samt vård och återbesök inom vissa fastslagna tider.

Socialdemokraterna i Kalmar har ända sedan 2010 argumenterat för att liknande kontrakt ska införas i andra delar av vården. I höstas fick de draghjälp av sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), som i en debattartikel förklarade att en försöksverksamhet med patientkontrakt skulle inledas.

Landstinget i Kalmar har nu tillsammans med Region Norrbotten och Region Halland ansökt om 15 miljoner kronor hos Socialdepartementet för att starta en pilotverksamhet.

Vill pröva sig fram

– På nationell nivå har vården inte nått de uppsatta målen vad gäller tillgänglighet och att verkligen möta varje individs vårdbehov. Kontraktet är ett sätt att sätta patienten i fokus och göra mer för var och en. Men vi behöver pröva oss fram för att hitta den bästa formen. Frågan är vad kontraktet i detalj ska innehålla och om det ska vara digitalt, i pappersform eller muntligt, säger Ragnhild Holmberg, projektledare i Kalmar.

Huvudsyftet är att patienten tidigt ska veta vad som kommer att hända under vårdperioden och själv vara delaktig i planeringen av sin vård. Samtidigt ska patienterna veta vart de ska vända sig med frågor, eller ha en utsedd kontaktperson.

– Det handlar också om att öka samordningen av vård, omsorg, behandling och förebyggande insatser för patienter med fler vårdkontakter. Det är ett sätt att komplettera dagens vårdgaranti och stärka patientens ställning. Nu väntar vi bara på besked från regeringen om vi får pengar, säger Ragnhild Holmberg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida