Ny aggressiv variant av hiv

Ny aggressiv variant av hiv
Det finns många varianter och kombinationer av hiv-virus. Arkivbild: Colourbox

Forskning vid Lunds universitet visar att en nyligen upptäckt variant av hiv leder till betydligt snabbare utveckling av aids.

Hittills har den nya varianten endast påträffats i Västafrika, men undersökningar visar att spridningen av nya så kallade rekombinanta former av hiv ökar i världen.

Kort tid till insjuknande

Det finns i dag mer än 60 olika varianter av hiv-1 i världen. När en person infekteras av två varianter kan egenskaperna hos virusen korsas och då uppstår det som kallas rekombinanta former.

De rekombinanta formerna är oftast mycket aggressivare och mer livskraftiga.

Den nya formen som fått namnet A3/02 är en korsning mellan två varianter som är vanliga i Västafrika. Enligt forskarna är tiden från smitta till insjuknande i aids den kortaste hittills jämfört med andra varianter av hiv.

Stor okunskap

– Hiv är ett extremt dynamiskt och föränderligt virus. Nya subtyper och rekombinanta former av hiv-1 har introducerats i vår del av världen och det finns med största sannolikhet ett stort antal cirkulerande rekombinanter som vi vet lite eller ingenting om. Det finns därför skäl att vara uppmärksam på hur hiv-1-epidemien förändras över tid, säger Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi vid Lunds universitet.

För sjukvården innebär de nya forskningsresultaten att man bör vara uppmärksam på att vissa varianter av hiv kan vara mer aggressiva än andra. Studien har publicerats i den amerikanska tidskriften Journal of infectious diseases och presenteras i en avhandling av doktoranden och biomedicinaren Angelica Palm vid Lunds universitet.

Fakta hiv

  • Humant immunbrist virus (hiv) finns i två huvudtyper (hiv-1 och hiv-2) varav hiv-1 är den vanligaste. Därtill finns ett stort antal undergrupper/subtyper och rekombinanter.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida