Ny arbetsbeskrivning för astma- kol och allergisjuksköterskor

Ny arbetsbeskrivning för astma- kol och allergisjuksköterskor
Alla med astma, allergi eller kol bör kontrolleras regelbundet. Arkivbild: Colourbox

Dokumentet är framtaget av yrkesföreningen Asta.

Uppdraget för sjuksköterskor och allergikonsulenter som arbetar med patienter med astma, allergi och eller kol är brett. Det kan handla om allt från att motivera patienter att sluta röka, uppmuntra till fysisk aktivitet och att göra spirometriundersökningar, till att besöka patientens hem eller arbetsplats, skola eller förskola för att få en bild av vilka problem som finns och om de behöver åtgärdas.

Arbetet är självständigt, vilket kräver att sjuksköterskan har bra stöd. Yrkesföreningen Asta har gjort en arbetsbeskrivning, som är tänkt att vara ett övergripande och sammanhållande dokument för sjuksköterskorna att luta sig emot.

Den kan också vara ett stöd för arbetsgivaren som kan behöva vägledning i vad uppdraget innebär och hur en astma-, allergi- och kolmottagning ska drivas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida