Ny biobank ska förutspå hjärt- kärlsjukdomar

Ny biobank ska förutspå hjärt- kärlsjukdomar
Forskare ska kartlägga vad som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Arkivbild: Colourbox

Prover från 30 000 människor ska svara på frågan vilka som riskerar att bli sjuka.

6 februari 2014

I vår startar ett jätteprojekt för att lösa gåtan om vad som orsakar hjärt- kärlsjukdomar. För trots att dödligheten de senaste åren har halverats, behövs fortfarande en kartläggning för att öka kunskapen om vilka riskfaktorerna är.

– Vi hoppas att studien ska ge oss ny kunskap så att insjuknande och dödlighet kan sänkas ytterligare, säger Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi vid Lunds universitet, till nättidningen Aktuellt om vetenskap och hälsa.

30 000 personer

Sammanlagt 30 000 slumpvis utvalda kvinnor och män i åldern 50-64 år kommer att kallas till en grundlig undersökning av hjärta, kärl och lungor där man bland annat kontrollerar blodfetter och blodsocker, gör lungfunktionstester, skiktröntgen och ultraljud.

Prover med blod, urin och avföring ska frysas och förvaras i en biobank som byggs upp på det nya regionala biobankscentrum i Lund.

Insamlingen tar tre år, sedan ska proverna analyseras.

Proverna kan användas i decennier

Men det stannar inte där, utan tanken är att proverna ska kunna användas för forskning i flera decennier.

Att det behövs tusentals människor i studien beror på att det finns många olika riskfaktorer som var och en bidrar med en liten riskökning som blir stor när de kombineras. Då krävs ett stort material för att täcka in alla.

– Om tio år hoppas jag att vi är mycket bättre på att förutsäga vilka som löper en hög risk att drabbas och som behöver förebyggande behandling. Jag hoppas också att vi då har kunnat använda våra resultat till att utveckla nya verksamma läkemedel, säger Gunnar Engström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida